بانک پارسیان

مدیر عامل بانک پارسیان: علی سلیمانی شایسته
 
 
 shayesteh
 
تاریخچه بانک پارسیان
بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹، ماده(۹۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک ، در مرداد ۱۳۸۰، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره ۱۷۸۰۲۸ در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره ۲۳۴۸/هـ – مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۰ مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه ۱۳۸۰ آغاز گردید.

اهداف بانک پارسیان

عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت، تجارت، مصرف.

سرمایه بانک پارسیان

سرمایه بانک نه هزار میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد که تماماً پرداخت شده و به پنج میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم گردیده است.
 

شماره تلفن های مراکز بانک پارسیان
مرکز ارتباط با مشتریان:۸۱۱۵۱۰۰۰
تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۰۰۰
تلفن اداره سهام:   ۹-۸۸۳۶۲۷۲۰
دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴
تلفنبانک: ۸۹۱۱۱
مرکز پیام کوتاه: ۳۰۰۰۵۵

ایمیل : info@Parsian-bank.ir
کد سویفت : BKPAIRTHXXX