درمانگاه دندانپزشکی

دندانپزشکی دکتر وحیدعارفی

دندانپزشکی دکتر وحیدعارفی

دندانپزشکی دکتر خلیلی دیلمی

دندانپزشکی دکتر خلیلی دیلمی

۵%

کلینیک دندانپزشکی پاسداران (هومینای مرکزی)

کلینیک دندانپزشکی پاسداران (هومینای مرکزی)

کلینیک دندانپزشکی دکتر حسینی

کلینیک دندانپزشکی دکتر حسینی

dencare دندانپزشکی - دکتر محمدی نژاد و دکتر بزرگ

dencare دندانپزشکی – دکتر محمدی نژاد و دکتر بزرگ

دندانپزشکی دکتر فرهاد اقبالی

دندانپزشکی دکتر فرهاد اقبالی

۵%

دندانپزشکی دکتر غلامی

دندانپزشکی دکتر غلامی

کلینیک دندانپزشکی پارسا - دکتر سهراب بهروزی

کلینیک دندانپزشکی پارسا – دکتر سهراب بهروزی

دندانپزشکی دکتر صحرایی

دندانپزشکی دکتر صحرایی

۲۰%

دندانپزشکی دکتر فاطمه لبافی

دندانپزشکی دکتر فاطمه لبافی

۲۰%

دندانپزشکی دکتر سیاوشانی

دندانپزشکی دکتر سیاوشانی

دندانپزشکی دکتر علی علافر

دندانپزشکی دکتر علی علافر

کلینیک دندانپزشکی دکتر شفیعی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شفیعی

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی آپادانا

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی آپادانا

دندانپزشکی آسمان

دندانپزشکی آسمان

دکتر علیرضا امیر سیف الدینی - دندانپزشک

دکتر علیرضا امیر سیف الدینی – دندانپزشک

کلینیک تخصصی دندانپزشکی پارسین - دکتر امید شهباز زاده

کلینیک تخصصی دندانپزشکی پارسین – دکتر امید شهباز زاده

دکتر زهرا وحدتی فر - جراح و دندانپزشک

دکتر زهرا وحدتی فر – جراح و دندانپزشک

۱۵%

کلینیک فوق تخصصی مهدیس

کلینیک فوق تخصصی مهدیس

دندانپزشکی هاجر

دندانپزشکی هاجر

مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر ساره امیرحسینی

مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر ساره امیرحسینی

دکتر سید علیرضا محسنیان - دندانپزشک

دکتر سید علیرضا محسنیان – دندانپزشک

مرکز دندانپزشکی دکتر افشین مجد

مرکز دندانپزشکی دکتر افشین مجد

دکتر سیما یزدانی پور - دندانپزشک

دکتر سیما یزدانی پور – دندانپزشک

۵%

درمانگاه دندانپزشکی امین

درمانگاه دندانپزشکی امین

رادیولوژی دهان، فک و صورت - دکتر بصیری

رادیولوژی دهان، فک و صورت – دکتر بصیری

مطب دندانپزشکی خانم دکتر جباری و آقای دکتر میر محمد صادقی

مطب دندانپزشکی خانم دکتر جباری و آقای دکتر میر محمد صادقی

دکتر محمد علی فیاض مهر - دندانپزشک

دکتر محمد علی فیاض مهر – دندانپزشک

۱۰%

دندانپزشکی رومی - دکتر خداداد

دندانپزشکی رومی – دکتر خداداد

کلینیک تخصصی دندانپزشکی فاطیما - دکتر رضوانی

کلینیک تخصصی دندانپزشکی فاطیما – دکتر رضوانی

مرکز دندانپزشکی پاک

مرکز دندانپزشکی پاک

دکتر نریمان قره داغی - جراح و دندانپزشک

دکتر نریمان قره داغی – جراح و دندانپزشک

۳۰%

دکتر شکوه مقصودلو - دندانپزشک

دکتر شکوه مقصودلو – دندانپزشک

گروه دندانپزشکی خانه لیزر

گروه دندانپزشکی خانه لیزر

کلینیک دندانپزشکی و زیبایی پارسیان - دکتر احسانی

کلینیک دندانپزشکی و زیبایی پارسیان – دکتر احسانی

دکتر طاهره معصوم - دندانپزشک

دکتر طاهره معصوم – دندانپزشک

گروه دندانپزشکی الهیه

گروه دندانپزشکی الهیه

کلینیک دندانپزشکی مرزداران

کلینیک دندانپزشکی مرزداران

دکتر محسن صدق - جراح و دندانپزشک

دکتر محسن صدق – جراح و دندانپزشک

کلینیک های دندانپزشکی دکتر هرندی (سیرنا)

کلینیک های دندانپزشکی دکتر هرندی (سیرنا)

۲۰%

کلینیک دندانپزشکی لاله

کلینیک دندانپزشکی لاله

دکتر محمد منصوری - جراح و دندانپزشک

دکتر محمد منصوری – جراح و دندانپزشک

۲۰%

دکتر کیهان قدیمی - جراح دندانپزشک

دکتر کیهان قدیمی – جراح دندانپزشک

۳۰%

درمانگاه دندانپزشکی ملت

درمانگاه دندانپزشکی ملت

دکتر نیکو محمدی - دکتر قیس خالق نژاد طبری

دکتر نیکو محمدی – دکتر قیس خالق نژاد طبری

دکتر علامه انصاری - جراح دندانپزشک

دکتر علامه انصاری – جراح دندانپزشک

کلینیک دندانپزشکی محمد

کلینیک دندانپزشکی محمد

۱۰%

دندانپزشکی دکتر فاطمه زارعی

دندانپزشکی دکتر فاطمه زارعی