لیست مراکز بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران

لیست مراکز بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران

 

 

منطقه‌

نام مرکز

بهداشتی- درمانی

آدرس

نام دندانپزشک

تلفن

روزهای فعال مرکز

۲۲

المپیک

دهکده المپیک ،جنب سینما

خانم دکتر علوی

۴۴۷۱۹۰۰۰

از شنبه تا پنجشنبه

۹

تهرانسر

تهرانسر ،بلوار گلها ،بلوار نیلوفر خیابان شهید دستغیب

خانم دکتر بوجارپور

۴۴۵۲۵۳۴۳ ۴۴۵۲۵۵۳۵۰

از شنبه تا پنجشنبه

تقی نیا

خیابان قزوین،خیابان ۱۶ متری امیری،خیابان جرجانی

خانم دکتر شریف مقدم

۶۶۶۹۸۳۸۴-۶۶۶۹۱۲۲۲-

از شنبه تا پنجشنبه

۱۲ فروردین

خیابان مهر آباد جنوبی ،۲۰متری شمشیری،خیابان پادگان،خیابان محمد رضا صفری

آقای دکتر خسروی

۶۶۶۹۵۷۱۷

از شنبه تا پنجشنبه

والفجر

خیابان آزادی ،بلوار استادمعین،خیابان شهید دستغیب

خانم دکتر حسن علی زاده

۶۶۰۲۳۰۴۲

از شنبه تا پنجشنبه

شمس

بلوار استاد معین- جنب فروشگاه تعاونی،نبش کوچه مهرگان

خانم دکتر شعاع + آقای دکتر شعار+ خانم حسن پور

۶۶۰۰۱۰۴۹

از شنبه تا پنجشنبه

وردآورد

کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص ، خیابان شهید یزدی

خانم دکتر یونسی

۴۴۹۸۱۸۸۰

از شنبه تا پنجشنبه

۱۸

یافت آباد

میدان معلم ، میدان الغدیر،خیابان شهید زندیه خ شهید مصطفی هاشمی جنب بانک صادرات

خانم دکتر رضوانی

۶۶۸۱۲۰۷۶- ۶۶۸۰۱۶۱۶

از شنبه تا پنجشنبه

ولی‌عصر

جاده ساوه ،شهرک ولیعصر،خیابان شهید  بهرامی (یاران) روبروی بانک صادرات

خانم دکتر هدایت

۶۶۲۰۲۹۹۷ ۶۶۲۰۲۹۹۶

از شنبه تا پنجشنبه