موسسه مالی و اعتباری کوثر

موسسه مالی و اعتباری کوثر

عیسی رضایی

مدیرعامل:عیسی رضایی

تاریخچه موسسه

شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) در تاریخ ۸۸٫۹٫۲ تحت نوان موسسه مالی واعتباری کوثر موافقت اصولی را با قرار تودیع سرمایه اولیه به مبلغ۱٫۵۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی اخذ و از ابتدای سال ۹۰ فعالیت اجرایی خود را آغاز نمود.

در تاریخ ۱٫۴٫۱۳ اقدام به اخذ مجوز پذیره نویسی به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال از سرمایه اولیه نمود،همچنین به استناد مجوز شماره ۹۴۲۷۷/۹۱ بانک مرکزی موفق به ثبت شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)با شماره ۴۳۴۲۵۹ مورخ ۹۱٫۱۱٫۱۶ در فراورس اوراق بهادار پذیرفته شده و نماد موسسه نیز تحت عنوان کوثر در تاریخ ۹۱٫۱۲٫۹ در فرابورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه گری های مالی و پولی درج گردیده است.مرکز اصلی شرکت نیز در تهران-بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی-شماره۱۲۱ می باشد.

 

موسسه مالی واعتباری کوثر در حال طی مراحل قانونی جهت ورود به عرصه بانکداری کشور می باشد .این موسسه تا به حال یک آزمون استخدامی برگزار کرده و در حال جذب نیرو می باشد.

 

سایت رسمی : برای ورود به سایت موسسه اینجا کلیک کنید