پشتیبانی و پاسخ دهی

پشتیبانی تیم فنی ، پاسخگویی سریع و رفع مشکلات کاربران از جمله خدمات آریان سیستم می باشد ، تمامی مشکلات کاربران و نمایندگان در ساعات اداری و غیر اداری توسط بخش پشتیبانی سامانه و تماس تلفنی پاسخ داده می شود ، شماره تماس پشتیبانی در ساعات غیر اداری نیز پاسخگویی موارد اضطراری کاربران می باشد .