کدپستی منطقه ۱۸ پستی

در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید .

 

 ۱۸۱۱ (نازی آباد _ سرسبز) ( ۰, ۵۲۴۵)
۱۸۱۳ (خیابان نشت _ آزادگان _ چهارراه نیکان ) ( ۰, ۱۰۰۶۰)
۱۸۱۴ (نازی آباد _ رجایی) ( ۰, ۹۹۹۸)
۱۸۱۵ (نازی آباد _ خیابان پارس ) ( ۰, ۷۵۳۲)
۱۸۱۶ (بهمنیار _ م وصال) ( ۰, ۵۰۸۱)
۱۸۱۷ (یاخچی آباد- رضوان) ( ۰, ۴۴۵۵)
۱۸۱۸ (ری _ انتهای نازی آباد) ( ۰, ۵۵۷۰)
۱۸۱۹ (خ شهید بابایی م بازارچه) ( ۰, ۸۳۲۷)
۱۸۳۱ (سه راه علی آباد) ( ۰, ۴۵۸۲)
۱۸۳۳ (شهرک صنعتی شمس آباد) ( ۰, ۷۶۱۹)
۱۸۳۴ (خزانه- خ پرستویی) ( ۰, ۶۲۹۹)
۱۸۳۵ (خزانه بخارایی ) ( ۰, ۶۸۲۷)
۱۸۳۶ (فلکه چهارم خزانه م ابریشم) ( ۰, ۵۵۰۹)
۱۸۳۷ (علی اباد جنوبی) ( ۰, ۳۲۸۷)
۱۸۳۸ (بلوار دستواره- جوانمرد قصاب) ( ۰, ۵۲۶۳)
۱۸۳۹ (خیابان شهید رجایی ) ( ۰, ۶۸۵۵)
۱۸۴۱ (میدان شهید غیبی- فیروز آبادی) ( ۰, ۳۹۲۶)
۱۸۴۳ (میدان شاملو – خ قم) ( ۰, ۹۱۱۹)
۱۸۴۴ () ( ۰, ۱۵۹۷)
۱۸۴۵ (جوانمرد قصاب) ( ۰, ۵۹۵۲)
۱۸۴۶ (خ منتظری- شهید کریمی)) ( ۰, ۸۲۸۹)
۱۸۴۷ (دیلمان) ( ۰, ۵۰۰۴)
۱۸۶۷۱۸۶۱ (چشمه علی) ( ۰, ۳۶۱۵)
۱۸۶۳ (آزادگان _ افسریه) ( ۰, ۷۳۰۸)
۱۸۶۴ (م صفاییه ) ( ۰, ۷۴۹۲)
۱۸۶۵ (میدان معلم- ظهیر آباد) ( ۰, ۵۰۰۶)
۱۸۶۶ (امین آباد بلوار شهید رستگار) ( ۰, ۴۱۱۴)
۱۸۶۷(ابن بابویه) ( ۰, ۴۰۴۰)
۱۸۶۸ (قرچک زیبا شهر) ( ۰, ۲۳۵۸۶)
۱۸۶۹ () ( ۰, ۶۷۰۲)
۱۸۷۱ (م شهر ری ) ( ۰, ۹۰۱۳)
۱۸۷۳ (قلعه گبری) ( ۰, ۶۳۷۴)
۱۸۷۴ (خیابان هلال احمر ) ( ۰, ۶۴۶۷)
۱۸۷۵ (میدان نارنج) ( ۰, ۱۴۳۳)
۱۸۷۶ (بازار شهر ری ) ( ۰, ۳۲۶۷)
۱۸۴۸ (شهر ری _خیابان امام حسین ) ( ۰, ۲۳۷۵)
۱۸۴۹ (میدان شهرری- خ قدمی) ( ۰, ۴۵۳۳)
۱۸۵۱ (کیانشهر- خ ابراهیمی) ( ۰, ۴۷۱۳)
۱۸۵۳ (کیانشهر) ( ۰, ۱۰۱۲۵)
۱۸۵۴ (شهرک مشیریه ) ( ۰, ۸۶۴۵)
۱۸۵۵ (جاده خاوران _ شهرک کاروان ) ( ۰, ۱۹۷۳۸)
۱۸۵۶ (دولت آباد- خ شهادت) ( ۰, ۹۷۶۹)
۱۸۵۷ (میدان بروجردی – جاده سوم) ( ۰, ۹۳۸۱)
۱۸۵۸ (کیان شهر _ خیابان ابراهیمی ) ( ۰, ۶۵۵۴)
۱۸۵۹ (دولت آباد ) ( ۰, ۹۵۵۸)
۱۸۷۷ (ولی آباد) ( ۰, ۳۰۶۶)
۱۸۷۸ () ( ۰, ۱۲۲)
۱۸۷۹ () ( ۰, ۱۹۱۴)
۱۸۸۱ (سیزده آبان- خ رضازاده) ( ۰, ۳۵۰۷)
۱۸۸۳ (خ اصلی کوی سیزده آبان ) ( ۰, ۴۹۳۵)
۱۸۸۴ () ( ۰, ۱۶۸۹)
۱۸۸۵ () ( ۰, ۳۴۹۳)
۱۸۸۶ () ( ۰, ۴۵۸)
۱۸۸۷ (جاده قدیم قم- شهید بهشتی) ( ۰, ۲۰۰۴)
۱۸۸۸ () ( ۰, ۲۹۸)
۱۸۸۹ () ( ۰, ۱۳۶)
۱۸۹۱ (بهمنیار _ آموزگار ) ( ۰, ۱۱۴۱۸)
۱۸۹۳ (خیابان میعاد ) ( ۰, ۱۴۲۲۵)
۱۸۹۴ (عبدل آباد شکوفه _خانی آباد نو _شهرک شریعتی ) ( ۰, ۲۲۴۴۰)
۱۸۹۵ (عبدل آباد- خلازیر- طالقانی) ( ۰, ۱۱۶۹۷)
۱۸۹۶ (جاده ساوه- خ پیروز) ( ۰, ۳۴۵۵)
۱۸۹۷ (شکوفه) ( ۰, ۶۴۰۴)
۱۸۹۸ (اتوبان آزادگان _ م جهاد) ( ۰, ۸۰۶)
۱۸۹۹ () ( ۰, ۱۴۸)