کدپستی منطقه ۱۹

در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید .

۱۹۱۱ (ظفر پایین ) ( ۰, ۱۰۳۱۰)
۱۹۱۳ (ظفر بالا ) ( ۰, ۵۴۱۸)
۱۹۱۴ (الهیه ) ( ۰, ۳۱۹۲)
۱۹۱۵ (آفریقا _ شمال شرق ) ( ۰, ۷۵۵۲)
۱۹۱۶ (ظفر غرب ) ( ۰, ۱۲۷۱۴)
۱۹۱۷ (آفریقا_ جنوب شرق ) ( ۰, ۳۵۳۹)
۱۹۱۸ (میر داماد _ نفت ) ( ۰, ۴۹۶۷)
۱۹۱۹ (ظفر _ نفت ) ( ۰, ۷۸۳۸)
۱۹۳۱ (بهار _ قلندری ) ( ۰, ۹۲۶۲)
۱۹۳۳ (شریعتی _ اسدی ) ( ۰, ۵۹۶۴)
۱۹۳۴ (شریعتی _ رفعت ) ( ۰, ۶۷۴۳)
۱۹۳۵ (دزاشیب) ( ۰, ۶۷۰۲)
۱۹۳۶ (فرمانیه ) ( ۰, ۶۵۷۷)
۱۹۳۷ (کامرانیه جنوبی ) ( ۰, ۶۵۱۰)
۱۹۳۸ (قیطریه) ( ۰, ۱۰۲۰۹)
۱۹۳۹ (دولت شمال غرب ) ( ۰, ۱۷۰۳۶)
۱۹۴۱ (یخچال ) ( ۰, ۶۱۷۹)
۱۹۴۳ (دولت وارسته ) ( ۰, ۴۲۰۲)
۱۹۴۴ (دولت) ( ۰, ۵۲۳۸)
۱۹۴۵ (اختیاریه جنوبی ) ( ۰, ۳۹۳۴)
۱۹۴۶ (پاسداران برج سفید ) ( ۰, ۳۷۶۴)
۱۹۴۷ (پاسداران _ زمرد ) ( ۰, ۴۷۹۲)
۱۹۴۸ (شریعتی _ مینا) ( ۰, ۵۰۷۶)
۱۹۴۹ (یخچال) ( ۰, ۵۳۲۳)
۱۹۵۱ (دولت- دیباجی) ( ۰, ۷۹۱۱)
۱۹۵۳ (پاسداران _نوبنیاد ) ( ۰, ۴۱۰۱)
۱۹۵۴ (پارک نیاوران ) ( ۰, ۶۴۶۳)
۱۹۵۵ (اقدسیه _ بلوار ارتش ) ( ۰, ۲۹۲۵۵)
۱۹۵۶ (داراباد-آجودانیه-خ کاظمی) ( ۰, ۱۴۱۵۹)
۱۹۵۷ (فرمانیه) ( ۰, ۹۴۵۵)
۱۹۵۸ (پاسداران_بهارستان ) ( ۰, ۷۸۰۳)
۱۹۵۹ (رستم آباد- اختیاریه) ( ۰, ۸۰۱۶)
۱۹۶۱ (ولیعصر _باغ فردوس ) ( ۰, ۲۸۴۹)
۱۹۶۳ (پل رومی ) ( ۰, ۶۱۲۹)
۱۹۶۴ (مدرس الهیه ) ( ۰, ۴۶۵۴)
۱۹۶۵ (فرشته ) ( ۰, ۴۳۴۴)
۱۹۶۶ (ولیعصر _پارک ملت شرق ) ( ۰, ۹۰۷۱)
۱۹۶۷ (آفریقا _ سایه) ( ۰, ۷۹۳۲)
۱۹۶۸ (ولیعصر _ظفر ) ( ۰, ۷۷۱۴)
۱۹۶۹ (آفریقا _جهان کودک ) ( ۰, ۵۹۷۰)
۱۹۷۱ (توس _دربند ) ( ۰, ۴۱۴۶)
۱۹۷۳ (دربند) ( ۰, ۲۵۱۷)
۱۹۷۴ (تجریش _گلابدره ) ( ۰, ۲۹۵۲)
۱۹۷۵ (نیاوران ) ( ۰, ۴۰۶۹)
۱۹۷۶ (باهنر_یاسر) ( ۰, ۱۹۴۷)
۱۹۷۷ (باهنر_یاسر ) ( ۰, ۴۰۷۳)
۱۹۷۸ (پوراجتهاد صبوری ) ( ۰, ۸۵۷۶)
۱۹۷۹ (امامزاده قاسم) ( ۰, ۳۱۴۴)
۱۹۸۱ (فرحزادی ارغوان ) ( ۰, ۲۷۰۸۸)
۱۹۸۳ (اوین دانشجو ) ( ۰, ۳۷۲۹)
۱۹۸۴ (ولنجک _ دانشجو ) ( ۰, ۷۵۶۱)
۱۹۸۵ (ولنجک _ یمن ) ( ۰, ۱۱۷۰۶)
۱۹۸۶ (پارک وی ) ( ۰, ۵۳۸۰)
۱۹۸۷ (زعفرانیه _آصف ) ( ۰, ۶۵۵۲)
۱۹۸۸ (ولیعصر _زعفرانیه ) ( ۰, ۷۰۱۹)
۱۹۸۹ (تجریش _غلام جعفری ) ( ۰, ۳۶۰۹)
۱۹۹۱ (ملاصدرا _کردستان ) ( ۰, ۱۰۶۱۱)
۱۹۹۳ (ده ونک ) ( ۰, ۷۱۵۶)
۱۹۹۴ (خیابان ونک ) ( ۰, ۳۳۸۵)
۱۹۹۵ (شیخ بهایی _پیروزان ) ( ۰, ۴۴۳۴)
۱۹۹۶ (ولیعصر _ جام جم ) ( ۰, ۳۵۳۵)
۱۹۹۷ (سعادت آباد ) ( ۰, ۲۱۸۵۳)
۱۹۹۸ (سعادت آباد _کاج ) ( ۰, ۴۴۸۸۰)
۱۹۹۹ (ولیعصر بالاتر از پارک ملت) ( ۰, ۱۲۳۲)
بانک کد پستی استانهای کشور (در حال بروز رسانی) (۲۹)