کدپستی - | بانک مشاغل | بانک شماره | بانک ایمیل

منطقه ۱۷ پستی در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید . ۱۷۱۱ (میدان امام حسین- اقبال لاهوری) ( ۰, ۴۸۵۱) ۱۷۱۳ (۱۷ شهریور شمال- میدان امام حسین) ( ۰, ۵۵۸۴) ۱۷۱۴ (شهدا شمال پرواز ) ( ۰, ۵۲۷۶) ۱۷۱۵…

برای دانلود فایل کلیک کنید

 

 

 

در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید .    ۱۸۱۱ (نازی آباد _ سرسبز) ( ۰, ۵۲۴۵) ۱۸۱۳ (خیابان نشت _ آزادگان _ چهارراه نیکان ) ( ۰, ۱۰۰۶۰) ۱۸۱۴ (نازی آباد _ رجایی) ( ۰, ۹۹۹۸) ۱۸۱۵ (نازی…

برای دانلود فایل کلیک کنید

 

 

 

در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید . ۱۹۱۱ (ظفر پایین ) ( ۰, ۱۰۳۱۰) ۱۹۱۳ (ظفر بالا ) ( ۰, ۵۴۱۸) ۱۹۱۴ (الهیه ) ( ۰, ۳۱۹۲) ۱۹۱۵ (آفریقا _ شمال شرق ) ( ۰, ۷۵۵۲) ۱۹۱۶ (ظفر…

برای دانلود فایل کلیک کنید