آدرس و شماره تلفن سینما‌های تهران (جدول) نام سینما آدرس تلفن سینما آرش چهارراه مولوی – روبروی بیمارستان اشرفی اصفهانی ۵۵۶۳۸۰۶۶ سینما آستارا تجریش – خیابان شهرداری ۲۲۷۱۲۹۶۶,۲۲۷۱۴۰۲۲ سینما آسمان آبی خیابان پیروزی – ضلع شمالی میدان بروجردی ۳۳۳۴۱۶۶۸ سینما آسیا خیابان جمهوری – چهارراه جمهوری – تقاطع ولی عصر ۶۶۴۰۰۱۵۲ سینما آفریقا میدان ولی…

برای دانلود فایل کلیک کنید