در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید . ۱۹۱۱ (ظفر پایین ) ( ۰, ۱۰۳۱۰) ۱۹۱۳ (ظفر بالا ) ( ۰, ۵۴۱۸) ۱۹۱۴ (الهیه ) ( ۰, ۳۱۹۲) ۱۹۱۵ (آفریقا _ شمال شرق ) ( ۰, ۷۵۵۲) ۱۹۱۶ (ظفر…

برای دانلود فایل کلیک کنید