مدیر عامل  موسسه اعتباری ثامن : دکتر حسین توکلی تاریخچه موسسه اعتباری ثامن (علیه السلام)در تیر ماه سال ۱۳۷۶ با هدف ارائه خدمات مالی واعتباری فعالیت خود را آغاز نمود.بدنبال فعالیتهای اولیه تعاونی ومواجه شدن با استقبال گسترده عموم هموطنان جهت استفاده از خدمات مذکور، در حال حاضر با بیش از۵۰۰ شعبه در سراسر کشور…

برای دانلود فایل کلیک کنید