تاریخچه موسسه میزان موسسه مالی واعتبار میزان در بهمن ماه ۱۳۷۹ با همت۳ هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان بزرگ با عنوان ” تعاونی اعتبار ” تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز بکارکرد .خدمات متفاوت و نیز توانمندیهای تعاونی در همان سالهای ابتدایی فعالیت ، بستری را فراهم کرد تا میزان…

برای دانلود فایل کلیک کنید