موسسه مالی و اعتباری کوثر مدیرعامل:عیسی رضایی تاریخچه موسسه شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) در تاریخ ۸۸٫۹٫۲ تحت نوان موسسه مالی واعتباری کوثر موافقت اصولی را با قرار تودیع سرمایه اولیه به مبلغ۱٫۵۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی اخذ و از ابتدای سال ۹۰ فعالیت اجرایی خود را آغاز نمود. در تاریخ…

برای دانلود فایل کلیک کنید