منطقه ۱۷ پستی در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید . ۱۷۱۱ (میدان امام حسین- اقبال لاهوری) ( ۰, ۴۸۵۱) ۱۷۱۳ (۱۷ شهریور شمال- میدان امام حسین) ( ۰, ۵۵۸۴) ۱۷۱۴ (شهدا شمال پرواز ) ( ۰, ۵۲۷۶) ۱۷۱۵…

برای دانلود فایل کلیک کنید