در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید .    ۱۸۱۱ (نازی آباد _ سرسبز) ( ۰, ۵۲۴۵) ۱۸۱۳ (خیابان نشت _ آزادگان _ چهارراه نیکان ) ( ۰, ۱۰۰۶۰) ۱۸۱۴ (نازی آباد _ رجایی) ( ۰, ۹۹۹۸) ۱۸۱۵ (نازی…

برای دانلود فایل کلیک کنید